Moebel Lux utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru.

Accept

DATE PERSONALE, POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice țării în care operează MoebelLux Store. Prin intermediul acestei Politici, compania noastră ar dori să informeze publicul general despre natura, amploarea și scopul pentru care colectăm și procesăm date cu caracter personal. Pe lângă acestea, persoanele vizate sunt informate și asupra drepturilor de care beneficiază, drepturi reglementate de Regulament. În calitate de operator, MoebelLux Store a implementat măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure protecția completă a datelor personale.

Numele și adresa operatorului: 

MOEBELLUX STORE SRL

C.U.I: 45297042

Nr.Reg.Com.: J12/5866/2021

EUID: ROONRC.J12/5866/2021

Sediul: Str. Petre Dulfu 9, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România

Adresa ofițerului de protecție a datelor: office@moebel-lux.ro

MoebelLux Store va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cerințele legale.

Drepturile persoanei vizate

1. Dreptul de acces al persoanei vizate. 

În vederea exercitării dreptului de acces, persoana vizată poate oricând să contacteze MoebelLux Store cu o solicitare in acest sens prin care să obțină un raport al datelor cu caracter personal;

2. Dreptul de rectificare. 

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci cand acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau necesită a fi completate.

3. Dreptul la ștergere. 

Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal după cum urmează: 

i) atunci când datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, 

ii) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, iii) persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament, 

iv) datele cu caracter personal au fost procesate in mod ilegal sau o dispoziție legală în vigoare impune ștergerea acestora.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării. 

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restricționarea prelucrării acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: 

i) acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, 

ii) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restricționarea utilizării lor, 

iii) MoebelLux Store nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, 

iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale MoebelLux Store prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

5. Dreptul la portabilitatea datelor. 

Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal către o terță persoaăa sau către însăși persoana vizată.

6. Dreptul la opoziție. 

Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricând, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și creării de profiluri. MoebelLux Store nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opoziții, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă MoebelLux Store prelucrează date personale pentru scopuri de marketing direct, acolo unde exista un consimțământ prealabil, persoana vizată va avea dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică creării de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de MoebelLux Store pentru scopuri de direct marketing, atunci MoebelLux Store nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către MoebelLux Store pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public.

7. Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. 

Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. MoebelLux Store va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea MoebelLux Store, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

8. Dreptul de a retrage consimțământul. 

Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

9. Dreptul de a formula o plângere autorității de supraveghere.

În cazul in care persoana vizată apreciază că drepturile sale legitime în legătura cu operațiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate, aceasta se poate adresa cu o plângere in acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania. Daăa doriți să vă exercitați drepturile sau să ne transmiteți o notificare/cerere vă rugăm să ne contactați la datele de contact indicate în prezenta Politică. MoebelLux Store vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile. Pentru orice întârzieri vă vom anunța si vă vom oferi motivele justificate ale întârzierii.

Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală.

Cerința necesară pentru a încheia un contract;

Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal;

Consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

MoebelLux Store aplică un cadru intern de politici si standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici si standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul necesar prelucrării acestora.

Date personale pe care le prelucrăm.

Politica noastră personală de confidențialitate a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. Puteți vedea politica noastră de confidențialitate a datelor cu caracter personal la Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. MoebelLux Store / MOEBELLUX STORE SRL este un operator de date cu caracter personal.

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

• Nume și prenume

• Adresă

• Număr de telefon

• E-mail

De ce avem nevoie de ele.

Avem nevoie de datele Dvs. personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

- Nume și prenume, Nume companie – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica

- E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră și/sau a vă comunica newslettere

- Număr de telefon – vă vom contacta pentru a grăbi rezolvarea unei eventuale probleme; comunicarea va fi înregistrată pentru a documenta problema Dvs. și rezolvarea ei

- Funcționarea site-ului MoebelLux Store

- Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet

Cu consimțământul dumneavoastră, am dori să prelucrăm și următoarele date cu caracter personal Newsletter MoebelLux Store:

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal:

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

Care sunt drepturile Dvs.:

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre Dvs. sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la: office@moebel-lux.ro.

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail: office@moebel-lux.ro. 

Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

MoebelLux Store